නව නිපැයුම් 49 අගයයි

ශ්‍රී ලංකා සංස්ථාපිත ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ආයතනය සංවිධානය කළ ‘‘ඉන්කෝ 2014” සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය  ඊයේ (02) අඟහරුවාදා බොරලැස්ගමුව ගෝල්ඩන් රෝස්  හෝටලයේදී පැවැත්විණි‍ෙ

 ශ්‍රී ලංකා සංස්ථාපිත ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ආයතනයේ සභාපති බෙනඩික් උල්විස් හේවා මහාතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙහිදී නිපැයුම් කරුවන් 49 දෙනෙක් සම්මාන තිළිණ ලදහ.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා විය

ආයතනයේ කටයුතු සඳහා සුවිශේෂි දායකත්වයක් ලබා දෙන චිත්‍රා බොතේජු මහත්මිය වෙනුවෙන් ද ඇගයීම් සමරුවක් ප්‍රධානය කැරිණි.


  

  

  

  

  ENDORSED BY MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
INCO Secretariat kitchen

Oceanica Tower,
No. 490, Galle Road, Colombo 03.

Tel: +94 11 4736708   
Tel / Fax +94 11 4734298   
Mobile +94 727 741 073
           +94 777 741 073

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Web site : www.inco.lk

Our Sponsors

Media Partners